MEET THIS YEAR'S LECTURERS!

30 EXPERTS FROM VARIOUS WORLD COUNTRIESWHAT IS BIOHACKING?

Biohacking is a systemic way of thinking through the prism of nature, technology and science to improve oneself and improve one's well-being and quality of life. These are techniques that are increasingly being introduced by high-level professionals and experts in both larger and smaller companies.

Improvement and growth of health and physical/mental abilities. For example, by balancing body weight, energy sources, and gaining a proper understanding of how the body works, you will be able to change your quality of life. The goal is to improve overall well-being, stamina and happiness in everyday life.

Reach your destination easier and more efficiently or, in other words, in a structured flow. For example, by unlocking your inner potential, working with restrictive beliefs, changing mindsets and perspectives, working through different issues, creating a positive mental attitude, focusing on your desired destination, establishing discipline will make a real difference to your current life and outlook for the future.

Developing new skills and competences. For example, stress management and control, specific behavior / habit changes and developmental skills, developing creative abilities, gaining self-confidence, improving communication, making better decisions, improving productivity and developing self-leadership abilities. These are important skills that need to be developed and improved daily.

Developing consciousness, perception and conviction, identifying values and living up to our true values and finding meaning in life. For example, improving self-esteem, realizing gratitude and human values in life, gaining clarity of purpose, and reviewing and achieving life goals. These are the beginnings of a fulfilling life on the physical and mental plane.

WHY TO VISIT?

Learn and be inspired by the best

This is the best place to be near the biohacking, fitness, nutrition and medical industries - all in one place. Learn from experts in different fields and get answers to your questions.

Meet similar thinking people

Finding people with the same interests and goals can be challenging, so this is a great place to find and connect with like-minded people.

Invest in your well-being

These are two days out of the ordinary, combined with new knowledge, experience and techniques that will help you learn more about your body and retain that knowledge for life, investing in your health and quality of life.

Meaningful conversations

Sleep, Breathing, Nutrition, Fatigue, Meditation and many more topics that will be shared by local and worldwide experts. Gain valuable knowledge about improving your health and become a better version of yourself!

WHO IS THIS FOR?

Privatpersonas

For individuals


Are you tired of feeling tired or sick, physically and mentally exhausted? This event is suitable for individuals who want to improve the quality of their mental and physical well-being and other vital living standards.
Uznemumiem

Businesses


The goal of a company is mainly to earn profit and promote the growth of the company. To achieve this goal, the company needs healthy, productive employees who are able to perform the duties entrusted to them in a qualitative manner.
Profesionaliem2

For professionals


This event will also be a great opportunity for field professionals and experts (sports coaches, doctors, etc.) who wish to gain additional knowledge and skills for the holistic direction, continue education by gaining knowledge based on modern methods, scientific research and tools used in daily practice.

BODY

STAGE NO.1

Improvement of physical and mental abilities. The role of body on your way to energy and well-being!

Physiological needs and improvement of body nutrition, improving well-being, stamina and happiness every day. Organize your physical body, understand its need for energy and welfare.

The most important goal is to achieve a physical activity system, that means it is successful in both short and long term goals. Improvement of health and physical condition, gaining an understanding of principles of body functioning.

KermenisSkatuve1KermenisSkatuve22

INTELLIGENCE

STAGE NO.2

Efficient use of existing resources. Turn intentions into actions and achieve your personal goals.

Today we are aware that intelligence is not just our intellectual potential, something that we are born with, that we can measure and that is difficult to change. Intelligence involves more - it is the ability to understand the world, to think rationally and effectively to use the resources at its disposal. Learn to understand, use and manage your emotions in a positive way, turn intentions into action, and achieve your personal goals.

Build stronger relationships with others, succeed in personal / work life, and cope with everyday challenges.

InteligenceSkatuve1InteligenceSkatuve2

THE ENVIRONMENT

SCENE NO.3

Environmental control of one's biological processes. To improve your quality of life learn to use the environment to your advantage!

VThe environment we live in undeniably has a great impact on our health, well-being and quality of life. The environment nourishes and creates us. If we do not create and control it, it takes control of us. Simply put, people are the product of their own environment.

You are able to change it! Understanding how to control what is going on around you will allow you to make changes in your body and move your biology in the right direction.

VideSkatuve11VideSkatuve222
 

PROGRAMMA


Pasākuma ietvaros piedāvāsim vērtīgas, izglītojošas lekcijas un meistarklases trīs dažādās skatuvēs - ĶERMENIS, INTELIĢENCE, VIDE.
Kopā ar dažādu jomu ekspertiem esam izstrādājuši daudzpusīgu programmmu, kas atspoguļo mūsu un citu jomas ekspertu, ārstu, kā arī biohackeru zināšanas par biohacking rīkiem un palīdz būtiski uzlabot dzīves kvalitāti gan ikdienas, gan darba vidē.
 

EXPERIENCE FROM
PREVIOUS YEARS

Biohacking Video

GET YOUR TICKET!

TICKETS FOR COMPANIES

Starting from 76.00Euro

INCLUDED IN PRICE

Event participation, lectures, workshops;
April 3, one hall;
April 4, three halls;
Participant stands, sauna and ice bath;
For children under 17 free of charge with parents;
Offer valid starting from 5 tickets.
FROM FEBRUARY 11
INCLUDED IN PRICE
Event participation, lectures, workshops;
April 3, one hall;
April 4, three halls;
Participant stands, sauna and ice bath;
For children under 17 free of charge with parents.

ABOUT THE PLACE OF THE EVENT

H2O 6 kvartāls, Durbes street 4, Riga.
H2O 6 kvartāls is located next to Zunda Canal, on the border between Agenskalns and Dzirciems. In a modern and creative environment and one of Rigas most modern districts with a future. Convenient and easily accessible location with wide free parking for event visitors.
Within the H2O 6 kvartāls is the H2O 6 RISEBA Center of Architecture and Media , where you can study architecture and audiovisual media art.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


1Kas ir biohacking?
Biohacking ir sistēmiska domāšana caur dabas, tehnoloģiju un zinātnes prizmu, lai uzlabotu sevi. Tā teikt - kā uzlauzt savu fizioloģiju, lai būtu produktīvāks, enerģiskāks, veselāks un laimīgāks! Veselīga dzīvesveida jomā pasaulē, sevišķi ASV un tagad arī Latvijā sevi aizvien aktīvāk piesaka biohakeri, kas ir jauna, mūsdienu cilvēkiem piemērota kustība sava fizioloģiskā un garīgā potenciāla uzlabošanai. Kāds vēlas uzlabot smadzeņu darbību caur miegu, kāds savu fizisko formu, vēl kāds vēlas kļūt enerģiskāks, produktīvāks savā profesionālajā karjerā utml. Šī ir iespēja smelties iedvesmu, pieredzi un sākt uzlauzt savas labsajūtas kodu! Biohacking ir instrumentu kaste, kas to visu ļauj sasniegt.

Biohacking sevī ietver vairākas plašas tēmas - veselība, veiktspēja, prasmes, attīstība.

1. Veselības un fizisko / mentālo spēju pilnveidošana un uzlabošana. Piemēram, sabalansējot ķermeņa svaru, enerģijas avotus un, iegūstot pareizu izpratni par ķermeņa darbības principiem, Tu spēsi izmainīt savu dzīves kvalitāti, ar mērķi uzlabot kopējo labklājību, izturību un laimes sajūtu ikdienā.

2. Sasniegt galamērķi vieglāk un efektīvāk jeb strukturētā plūsmā (flow). Piemēram, atraisot savu iekšējo potenciālu, darbs ar ierobežojošiem uzskatiem, domāšanas un perspektīvas maiņa, darbs caur dažādiem jautājumiem, pozitīvas mentālās attieksmes radīšana, fokuss uz vēlamo galamērķi, disciplīnas iedibināšana palīdzēs būtiski izmainīt Tavu šī brīža dzīvi un perspektīvu tuvākā un tālākā nākotnē.

3. Jaunu prasmju un spēju attīstīšana. Piemēram, stresa vadība un kontrole, konkrētas uzvedības / ieraduma izmaiņas un pilnveides prasmes, radošo spēju attīstīšana, pārliecības iegūšana sevī, komunikācijas uzlabošana, labāku lēmumu pieņemšana, produktivitātes uzlabošana un līderības spēju pilnveidošana sevī. Šīs ir svarīgas prasmes, kas ir jāattīsta, jāpilnveido katru dienu.

4. Apziņas, uztveres un pārliecības pilnveide, vērtību noskaidrošana un dzīvošana pēc savām patiesajām vērtībām, un dzīves jēgas atrašana. Piemēram, pašapziņas uzlabošana, pateicības un cilvēcisko vērtību īstenošana dzīvē, mērķu skaidrības iegūšana un dzīves mērķu pārskatīšana, un sasniegšana ir pilnvērtīgas dzīves sākums fiziskā un mentālā plānā.
2Kas ir Health Performance Summit 2020?
Health Performance Summit 2020 ir biohakeru instrumentu kastes publiska prezentēšana. Tā ir iespēja satikt spēcīgus, produktīvus un veselīgi progresējošus cilvēkus un dzirdēt, kā viņi var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti. Summit mērķis ir mācīties. Atrast līdzīgi domājošos un dalīties savos līdzšinējos panākumos un izaicinājumos.

Kopā ar dažādu jomu ekspertiem mēs esam izstrādājuši lekciju un meistarklašu programmu, kas atspoguļo mūsu un citu jomas ekspertu, ārstu, biohackeru zināšanas par biohacking rīkiem un palīdz būtiski uzlabot dzīves kvalitāti gan darbā, gan mājās. Mēs esam pamanījuši, ka pievēršanās viena konkrēta veselības aspekta uzlabošanai palīdz visai nosacīti. Svaru zāle padara plānāku tikai maciņu, bet diētas palīdz uz brīdi, kamēr tās ievēro, tāpēc pārmaiņas ir jāievieš sistemātiski un pakāpeniski. Tāda ir mūsu pieredze un mēs redzam, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem tā ir ikdiena - nākas saskarties ar grūtībām, lai ieviestu zināšanas savā dzīvē.

Mūsu mācību mērķis ir pirmais lielais solis cilvēkam uz pārmaiņām, kur smelties sistemātiskas zināšanas no jomas ekspertiem, zinātniekiem, ārstiem un biohackeriem par pamatu pamatiem, kā strādā mūsu ķermenis.
3Ko es uzzināšu Health Performance Summit 2020?
Šī gada Summit galvenās tēmas, kas vīsies lekciju un meistarklašu formātā divu dienu garumā ir - ķermenis, inteliģence, vide!

Ķermenis

Fizioloģiskās vajadzības ir saistītas ar cilvēka ķermeņa uzturēšanu pienācīgā līmenī, būtiski izmainot dzīves kvalitāti, uzlabojot kopējo labklājību, izturību un laimes sajūtu ikdienā.
Sakārto savu fizisko ķermeni, izproti tā nepieciešamību ceļā uz enerģiju un labsajūtu. Būtiskākais par to, kā izveidot fiziskās aktivitātes sistēmu, kas paredzēta veiksmīgai gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Veselības un fizisko / mentālo spēju pilnveidošana un uzlabošana, iegūstot izpratni par ķermeņa darbības principiem.

Inteliģence

Šodien mēs apzināmies, ka inteliģence nav tikai mūsu intelektuālais potenciāls, kaut kas tāds, ar ko mēs piedzimstam, ko varam izmērīt un kuru ir grūti mainīt. Inteliģence sevī ietver vairāk - tā ir spēja izprast pasauli, domāt racionāli un efektīvi izmantot rīcībā esošos resursus.
Iemācies saprast, izmantot un pārvaldīt savas emocijas pozitīvā veidā, pārvērst nodomus darbībā un sasniegt savus personīgos mērķus. Veido spēcīgākas attiecības ar apkārtējiem, gūsti panākumus personīgajā / karjeras dzīvē un tiec galā ar ikdienas izaicinājumiem.

Vide

Videi, kurā dzīvojam, nenoliedzami ir liela ietekme uz mūsu veselību, labsajūtu un dzīves kvalitāti. Vide baro un veido mūs, ja neveidojam un nekontrolējam to, tad tā pārņem kontroli pār mums. Vienkārši sakot, cilvēki ir savas vides produkts.
Tu esi spējīgs to mainīt! Saprotot to, kā kontrolēt sev apkārt notiekošo, varēsi veikt pārmaiņas savā ķermenī un virzīt savu bioloģiju pareizajā virzienā.
4Kāpēc apmeklēt Summit 2020?
1. Mācies un iedvesmojies no labākajiem - šī ir labākā vieta, kur būt blakus biohacking, fitnesa, uztura un medicīnas nozarēm - un tas viss vienuviet. Mācies no dažādu jomu ekspertiem un saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

2. Satiec līdzīgi domājošos - atrast cilvēkus ar tādām pašām interesēm un mērķiem var būt izaicinoši, tādēļ šī būs lieliska vieta, kur atrast un veidot kontaktus ar līdzīgi domājošiem.

3. Ieguldi savā labsajūtā - tās ir divas dienas ārpus ierastās vides, apvienojumā ar jaunām zināšanām, pieredzi un metodēm, kas palīdzēs Tev uzzināt vairāk par savu ķermeni un saglabāt šīs zināšanas uz mūžu, lai ieguldītu savas veselības un dzīves kvalitātes veicināšanā.

4. Saturīgas sarunas - miegs, elpošana, uzturs, nogurums, meditācija un vēl daudzas citas tēmas, par kurām savā pieredzē un ieteikumos dalīsies gan vietēja, gan pasaules mēroga eksperti. Iegūsti vērtīgas zināšanas par savas veselības uzlabošanu un kļūsti par labāku sevis versiju!
5Kam šis Summit ir paredzēts?
Summits ir paredzēts starptautiskai auditorijai un visiem tiem, kuri ikdienā nesaskata robežas un ir gatavi mainīt savus paradumus, izprast sevi un savu ķermeni, kļūt laimīgāki, veselīgāki un veiksmīgāki.

Privātpersonām

Vai tev ir apnicis justies nogurušam, slimam, fiziski un mentāli izsmeltam? Šis Summit piemērots privārpersonām, kas vēlas uzlabot savus mentālo un fizisko labsajūtu un citu vitāli svarīgu dzīves līmeņa rādītāju kvalitāti.

Uzņēmumiem

Uzņēmuma mērķis galvenokārt ir iegūt peļņu un veicināt uzņēmuma izaugsmi. Lai šo mērķi sasnegtu, uzņēmumam ir nepieciešami veseli, produktīvi darbinieki, kas, kvalitatīvi spēj veikt sev uzticētos pienākumus.

Profesionāļiem

Šis Summit būs lieliski piemērots arī jomas speciālistiem un ekspertiem (sporta treneriem, ārstiem u.c.), kas vēlas iegūt papildus zināšanas un iemaņas tālākizglītības holistikajam virzienam, gūstot zināšanas, kas balstītas uz mūsdienīgām metodēm, zinātniskiem pētījumiem un praksē pielietotiem rīkiem.
6Kas ir Summit rīkotāji?
Māris Žunda

Wim Hof metodes sertificētais treneris Baltijā, Rūdīšanās skolas vadītājs, koučs, aukstuma kustības treneris un biohacking.lv līdzdibinātājs - biohakeris.

​Artūrs Bernovskis

Tehnoloģiju eksperts, Produktīvas darba vides un efectio.com platformas veidotājs. Biohacking.lv līdzdibinātājs - biohakeris.
7Kāds ir summit koncepts?
Abās Health Performance Summit 2020 dienās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt lekcijas un meistarklases, kur uzstāsies eksperti no visas pasaules.

Pirmā Summit diena (03.04.2020.) norisināsies summit formātā, kur tās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt lekcijas un meistarklases, kā arī vienuviet redzēt un dzirdēt vairāk nekā 30 dažādu jomu ekspertus no visas pasaules. Summit pirmā diena norisināsies angļu valodā, taču tiks nodrošināta tulkošana latviešu un krievu valodā.

Otrā Summit diena (04.04.2020.) norisināsies festivāla formātā, kur uz vairākām skatuvēm paralēli uzstāsies eksperti, kā arī būs iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs un blakus pasākumos, iegūt jaunus kontaktus. Šajā dienā runātāji uzstāsies angļu, latviešu un krievu valodā.

Abas Summit dienas norisināsies no 10:00 - 18:00 ar vairāiem kafijas / pusdienu pārtraukumiem. Uz vietas pulcēsim dažādus sadarbības partnerus, lai Tev būtu iespēja nogaršot gardu laimīgo kafiju un uzlādēties ar uzkodām, kā arī redzēt inovatīvus produktus.
8Kas uzstāsies summitā?
Šī gada Summit uzstāsies vairāk nekā 30 dažādu nozaru vietējā un pasaules mēroga eksperti.
9Kur norisināsies Health Performance Summit 2020?
Health Performance Summit 2020 norisināsies 2020. gada 3. un 4. aprīlī H206 kvartālā, Rīgā.
10Vai man ir nepieciešamas priekšzināšanas par biohacking, lai piedalītos summitā?
Šis summits ir pieejams ikvienam, tostarp iesācējiem ar vājām zināšanām par biohacking tematiem un arī pieredzējušiem ekspertiem, kas grib papildināt zināšanas no citām tēmām. Mēs rūpīgi strādājam un piedomājam pie tā, lai saturs būtu saprotams un vērtīgs visiem.
11Vai un kā varu sagatavoties šim notikumam jau iepriekš?
Ja esi gatavs spert jau nākamo soli, mēs esam izstrādājuši īpašu sagatavošanās lekciju un apmācību ciklu Biohacking Bootcamp, kur Tev būs iespēja ielūkoties biohacking tematikā, iegūt daudz jaunu un vērtīgu zināšanu par to kā uzlabot savas dzīves kvalitāti. 5 profesionālu lektoru pavadībā Tev būs iespēja iegūt individuālu pieredzi un zināšanas. Tā būs vieta, kur nebūs jādomā par vidi, jo viss, kas būs nepieciešams, tiks nodrošināts. Bootcamp laikā runāsim un ar praktiskiem vingrinājumiem apgūsim sekojošas tēmas:

-Labāku ieradumu veidošana un mērķu izpratne
-Biohacking rīki un to pielietojums
-Uztura treniņš
-Fizisko aktivitāšu treniņš
-Miega treniņš
-Stresa vadības un noturības treniņš
-Enerģijas kontrole un treniņš
-Kognitīvās veiktspējas treniņš un prāts

Nākamais Bootcamp norisināsies no 24. līdz 26. janvārim skaistajā Skrundas muižā, kas atrodas pašā Kurzemes sirdī. Vairāk informāciju par Bootcamp un reģistēšanos meklē šeit!
12Vai summita apmeklēšanai ir vecuma ierobežojumi?
Summita apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumi un bērniem līdz 17 g.v. vecāku pavadībā ieeja ir bez maksas!
13Kāda ir biļetes cena un kas tajā ietilpst?
Līdz 13. janvārim biļešu cenas:
Divu dienu biļete (3. un 4. aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)

No 14. janvāra biļešu cenas:
Pirmā diena (3.aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)
Otrā diena (4.aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)
Divu dienu biļete - 165 (ar PVN)

Ņem vērā, ka pēc 13.janvāra cena būtiski pieaugs! Īpašais cenu piedāvājumu uzņēmumiem meklē šeit!
*Biļešu tirdzniecība norisinās caur Biļešu Paradīzi.

Vienas biļetes cenā ietilpst:

-Dalība notikumā, lekcijas, meistarklases
-4. Aprīļa dienā trīs zāles, kopā ap 30 runātājiem un ekspertiem
-Ekspozīciju dalībnieku stendi, pirts un ledus vannas apmeklējums
-​Ģimenēm draudzīgs: Vecāku pavadībā bērniem līdz 17 g.v. ieeja bez maksas

Īpašs piedāvājums uzņēmumiem!
14Viss par biļetes rezervāciju, saņemšanu un uzrādīšanu
Tava vieta šajā notikumā būs garantēta tikai pēc rēķina apmaksas veikšanas. Tā kā biļešu apmaksa norisināsies caur Biļešu Paradīzi, iegādāto biļeti saņemsi savā e-pastā un Summit dienā varēsiet uzrādīt gan papīra, gan elektroniskā formātā viedierīcē.
15Vai iegādāto biļeti var atgriezt vai nodot kādam citam?
Iegādāto biļeti nav iespējams atgriezt, kā arī mēs neatmaksājam iegādātās biļetes summu, taču vari nodot savu biļeti citai personai, kura vēlas apmeklēt summit.
16Vai summita norises vietā būs garderobe, kur uzglabāt virsdrēbes, somas un citas mantas?
Jā, pasākuma vietā būs pieejama garderobe, kur atstāt savas virsdrēbes, taču somas un citas mantas mēs neuzglabājam un neatbildam par nozaudētām vai nozagtām mantām.
17Vai tiks nodrošināta ēdināšana?
Uz vietas pulcēsim dažādus sadarbības partnerus, lai Tev būtu iespēja nogaršot gardu kafiju un uzlādēties ar bagātīgām uzkodām, kā arī redzēt inovatīvus produktus.
18Vai summita laikā notiks filmēšana un fotogrāfēšana?
Ieejot pasākumā, Tu piekrīti, ka Tevi filmēs un fotogrāfēs pasākuma organizatori, mediji u.c. Arī visiem summita dalībnekiem ir atļauta fotogrāfēšana, filmēšana un uzņemto materiālu publicēšana sociālajos tīklos.
19Vai varu iesaistīties summitā kā runātājs, atbalstītājs, sponsors, brīvprātīgais?
Jā, esam atvērti visām no šim iespējām. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā hackers@biohacking.lv!
20Kā ar mums var sazināties?
Tālrunis: +371 26006622 (Māris Žunda)
E-pasts: hackers@biohacking.lv
Vai sazinies, izmantojot saziņas formu mūsu mājaslapā, kas atrodama šeit!
21Vai Summit laikā būs pieejama tulkošana?
1. Summit dienā tulkošana no angļu valodas uz latviešu valodu būs pieejama, par 2.Summit dienu vēl informēsim. Ja vēlies iegādāties pasākuma biļeti un Tev tulkošana būs nepieciešama, raksti mums uz e-pastu - hackers@biohacking.lv

Together with us

   

  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


  1Kas ir biohacking?
  Biohacking ir sistēmiska domāšana caur dabas, tehnoloģiju un zinātnes prizmu, lai uzlabotu sevi. Tā teikt - kā uzlauzt savu fizioloģiju, lai būtu produktīvāks, enerģiskāks, veselāks un laimīgāks! Veselīga dzīvesveida jomā pasaulē, sevišķi ASV un tagad arī Latvijā sevi aizvien aktīvāk piesaka biohakeri, kas ir jauna, mūsdienu cilvēkiem piemērota kustība sava fizioloģiskā un garīgā potenciāla uzlabošanai. Kāds vēlas uzlabot smadzeņu darbību caur miegu, kāds savu fizisko formu, vēl kāds vēlas kļūt enerģiskāks, produktīvāks savā profesionālajā karjerā utml. Šī ir iespēja smelties iedvesmu, pieredzi un sākt uzlauzt savas labsajūtas kodu! Biohacking ir instrumentu kaste, kas to visu ļauj sasniegt.

  Biohacking sevī ietver vairākas plašas tēmas - veselība, veiktspēja, prasmes, attīstība.

  1. Veselības un fizisko / mentālo spēju pilnveidošana un uzlabošana. Piemēram, sabalansējot ķermeņa svaru, enerģijas avotus un, iegūstot pareizu izpratni par ķermeņa darbības principiem, Tu spēsi izmainīt savu dzīves kvalitāti, ar mērķi uzlabot kopējo labklājību, izturību un laimes sajūtu ikdienā.

  2. Sasniegt galamērķi vieglāk un efektīvāk jeb strukturētā plūsmā (flow). Piemēram, atraisot savu iekšējo potenciālu, darbs ar ierobežojošiem uzskatiem, domāšanas un perspektīvas maiņa, darbs caur dažādiem jautājumiem, pozitīvas mentālās attieksmes radīšana, fokuss uz vēlamo galamērķi, disciplīnas iedibināšana palīdzēs būtiski izmainīt Tavu šī brīža dzīvi un perspektīvu tuvākā un tālākā nākotnē.

  3. Jaunu prasmju un spēju attīstīšana. Piemēram, stresa vadība un kontrole, konkrētas uzvedības / ieraduma izmaiņas un pilnveides prasmes, radošo spēju attīstīšana, pārliecības iegūšana sevī, komunikācijas uzlabošana, labāku lēmumu pieņemšana, produktivitātes uzlabošana un līderības spēju pilnveidošana sevī. Šīs ir svarīgas prasmes, kas ir jāattīsta, jāpilnveido katru dienu.

  4. Apziņas, uztveres un pārliecības pilnveide, vērtību noskaidrošana un dzīvošana pēc savām patiesajām vērtībām, un dzīves jēgas atrašana. Piemēram, pašapziņas uzlabošana, pateicības un cilvēcisko vērtību īstenošana dzīvē, mērķu skaidrības iegūšana un dzīves mērķu pārskatīšana, un sasniegšana ir pilnvērtīgas dzīves sākums fiziskā un mentālā plānā.
  2Kas ir Health Performance Summit 2020?
  Health Performance Summit 2020 ir biohakeru instrumentu kastes publiska prezentēšana. Tā ir iespēja satikt spēcīgus, produktīvus un veselīgi progresējošus cilvēkus un dzirdēt, kā viņi var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti. Summit mērķis ir mācīties. Atrast līdzīgi domājošos un dalīties savos līdzšinējos panākumos un izaicinājumos.

  Kopā ar dažādu jomu ekspertiem mēs esam izstrādājuši lekciju un meistarklašu programmu, kas atspoguļo mūsu un citu jomas ekspertu, ārstu, biohackeru zināšanas par biohacking rīkiem un palīdz būtiski uzlabot dzīves kvalitāti gan darbā, gan mājās. Mēs esam pamanījuši, ka pievēršanās viena konkrēta veselības aspekta uzlabošanai palīdz visai nosacīti. Svaru zāle padara plānāku tikai maciņu, bet diētas palīdz uz brīdi, kamēr tās ievēro, tāpēc pārmaiņas ir jāievieš sistemātiski un pakāpeniski. Tāda ir mūsu pieredze un mēs redzam, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem tā ir ikdiena - nākas saskarties ar grūtībām, lai ieviestu zināšanas savā dzīvē.

  Mūsu mācību mērķis ir pirmais lielais solis cilvēkam uz pārmaiņām, kur smelties sistemātiskas zināšanas no jomas ekspertiem, zinātniekiem, ārstiem un biohackeriem par pamatu pamatiem, kā strādā mūsu ķermenis.
  3Ko es uzzināšu Health Performance Summit 2020?
  Šī gada Summit galvenās tēmas, kas vīsies lekciju un meistarklašu formātā divu dienu garumā ir - ķermenis, inteliģence, vide!

  Ķermenis

  Fizioloģiskās vajadzības ir saistītas ar cilvēka ķermeņa uzturēšanu pienācīgā līmenī, būtiski izmainot dzīves kvalitāti, uzlabojot kopējo labklājību, izturību un laimes sajūtu ikdienā.
  Sakārto savu fizisko ķermeni, izproti tā nepieciešamību ceļā uz enerģiju un labsajūtu. Būtiskākais par to, kā izveidot fiziskās aktivitātes sistēmu, kas paredzēta veiksmīgai gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Veselības un fizisko / mentālo spēju pilnveidošana un uzlabošana, iegūstot izpratni par ķermeņa darbības principiem.

  Inteliģence

  Šodien mēs apzināmies, ka inteliģence nav tikai mūsu intelektuālais potenciāls, kaut kas tāds, ar ko mēs piedzimstam, ko varam izmērīt un kuru ir grūti mainīt. Inteliģence sevī ietver vairāk - tā ir spēja izprast pasauli, domāt racionāli un efektīvi izmantot rīcībā esošos resursus.
  Iemācies saprast, izmantot un pārvaldīt savas emocijas pozitīvā veidā, pārvērst nodomus darbībā un sasniegt savus personīgos mērķus. Veido spēcīgākas attiecības ar apkārtējiem, gūsti panākumus personīgajā / karjeras dzīvē un tiec galā ar ikdienas izaicinājumiem.

  Vide

  Videi, kurā dzīvojam, nenoliedzami ir liela ietekme uz mūsu veselību, labsajūtu un dzīves kvalitāti. Vide baro un veido mūs, ja neveidojam un nekontrolējam to, tad tā pārņem kontroli pār mums. Vienkārši sakot, cilvēki ir savas vides produkts.
  Tu esi spējīgs to mainīt! Saprotot to, kā kontrolēt sev apkārt notiekošo, varēsi veikt pārmaiņas savā ķermenī un virzīt savu bioloģiju pareizajā virzienā.
  4Kāpēc apmeklēt Summit 2020?
  1. Mācies un iedvesmojies no labākajiem - šī ir labākā vieta, kur būt blakus biohacking, fitnesa, uztura un medicīnas nozarēm - un tas viss vienuviet. Mācies no dažādu jomu ekspertiem un saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

  2. Satiec līdzīgi domājošos - atrast cilvēkus ar tādām pašām interesēm un mērķiem var būt izaicinoši, tādēļ šī būs lieliska vieta, kur atrast un veidot kontaktus ar līdzīgi domājošiem.

  3. Ieguldi savā labsajūtā - tās ir divas dienas ārpus ierastās vides, apvienojumā ar jaunām zināšanām, pieredzi un metodēm, kas palīdzēs Tev uzzināt vairāk par savu ķermeni un saglabāt šīs zināšanas uz mūžu, lai ieguldītu savas veselības un dzīves kvalitātes veicināšanā.

  4. Saturīgas sarunas - miegs, elpošana, uzturs, nogurums, meditācija un vēl daudzas citas tēmas, par kurām savā pieredzē un ieteikumos dalīsies gan vietēja, gan pasaules mēroga eksperti. Iegūsti vērtīgas zināšanas par savas veselības uzlabošanu un kļūsti par labāku sevis versiju!
  5Kam šis Summit ir paredzēts?
  Summits ir paredzēts starptautiskai auditorijai un visiem tiem, kuri ikdienā nesaskata robežas un ir gatavi mainīt savus paradumus, izprast sevi un savu ķermeni, kļūt laimīgāki, veselīgāki un veiksmīgāki.

  Privātpersonām

  Vai tev ir apnicis justies nogurušam, slimam, fiziski un mentāli izsmeltam? Šis Summit piemērots privārpersonām, kas vēlas uzlabot savus mentālo un fizisko labsajūtu un citu vitāli svarīgu dzīves līmeņa rādītāju kvalitāti.

  Uzņēmumiem

  Uzņēmuma mērķis galvenokārt ir iegūt peļņu un veicināt uzņēmuma izaugsmi. Lai šo mērķi sasnegtu, uzņēmumam ir nepieciešami veseli, produktīvi darbinieki, kas, kvalitatīvi spēj veikt sev uzticētos pienākumus.

  Profesionāļiem

  Šis Summit būs lieliski piemērots arī jomas speciālistiem un ekspertiem (sporta treneriem, ārstiem u.c.), kas vēlas iegūt papildus zināšanas un iemaņas tālākizglītības holistikajam virzienam, gūstot zināšanas, kas balstītas uz mūsdienīgām metodēm, zinātniskiem pētījumiem un praksē pielietotiem rīkiem.
  6Kas ir Summit rīkotāji?
  Māris Žunda

  Wim Hof metodes sertificētais treneris Baltijā, Rūdīšanās skolas vadītājs, koučs, aukstuma kustības treneris un biohacking.lv līdzdibinātājs - biohakeris.

  ​Artūrs Bernovskis

  Tehnoloģiju eksperts, Produktīvas darba vides un efectio.com platformas veidotājs. Biohacking.lv līdzdibinātājs - biohakeris.
  7Kāds ir summit koncepts?
  Abās Health Performance Summit 2020 dienās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt lekcijas un meistarklases, kur uzstāsies eksperti no visas pasaules.

  Pirmā Summit diena (03.04.2020.) norisināsies summit formātā, kur tās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt lekcijas un meistarklases, kā arī vienuviet redzēt un dzirdēt vairāk nekā 30 dažādu jomu ekspertus no visas pasaules. Summit pirmā diena norisināsies angļu valodā, taču tiks nodrošināta tulkošana latviešu un krievu valodā.

  Otrā Summit diena (04.04.2020.) norisināsies festivāla formātā, kur uz vairākām skatuvēm paralēli uzstāsies eksperti, kā arī būs iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs un blakus pasākumos, iegūt jaunus kontaktus. Šajā dienā runātāji uzstāsies angļu, latviešu un krievu valodā.

  Abas Summit dienas norisināsies no 10:00 - 18:00 ar vairāiem kafijas / pusdienu pārtraukumiem. Uz vietas pulcēsim dažādus sadarbības partnerus, lai Tev būtu iespēja nogaršot gardu laimīgo kafiju un uzlādēties ar uzkodām, kā arī redzēt inovatīvus produktus.
  8Kas uzstāsies summitā?
  Šī gada Summit uzstāsies vairāk nekā 30 dažādu nozaru vietējā un pasaules mēroga eksperti.
  9Kur norisināsies Health Performance Summit 2020?
  Health Performance Summit 2020 norisināsies 2020. gada 3. un 4. aprīlī H206 kvartālā, Rīgā.
  10Vai man ir nepieciešamas priekšzināšanas par biohacking, lai piedalītos summitā?
  Šis summits ir pieejams ikvienam, tostarp iesācējiem ar vājām zināšanām par biohacking tematiem un arī pieredzējušiem ekspertiem, kas grib papildināt zināšanas no citām tēmām. Mēs rūpīgi strādājam un piedomājam pie tā, lai saturs būtu saprotams un vērtīgs visiem.
  11Vai un kā varu sagatavoties šim notikumam jau iepriekš?
  Ja esi gatavs spert jau nākamo soli, mēs esam izstrādājuši īpašu sagatavošanās lekciju un apmācību ciklu Biohacking Bootcamp, kur Tev būs iespēja ielūkoties biohacking tematikā, iegūt daudz jaunu un vērtīgu zināšanu par to kā uzlabot savas dzīves kvalitāti. 5 profesionālu lektoru pavadībā Tev būs iespēja iegūt individuālu pieredzi un zināšanas. Tā būs vieta, kur nebūs jādomā par vidi, jo viss, kas būs nepieciešams, tiks nodrošināts. Bootcamp laikā runāsim un ar praktiskiem vingrinājumiem apgūsim sekojošas tēmas:

  -Labāku ieradumu veidošana un mērķu izpratne
  -Biohacking rīki un to pielietojums
  -Uztura treniņš
  -Fizisko aktivitāšu treniņš
  -Miega treniņš
  -Stresa vadības un noturības treniņš
  -Enerģijas kontrole un treniņš
  -Kognitīvās veiktspējas treniņš un prāts

  Nākamais Bootcamp norisināsies no 24. līdz 26. janvārim skaistajā Skrundas muižā, kas atrodas pašā Kurzemes sirdī. Vairāk informāciju par Bootcamp un reģistēšanos meklē šeit!
  12Vai summita apmeklēšanai ir vecuma ierobežojumi?
  Summita apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumi un bērniem līdz 17 g.v. vecāku pavadībā ieeja ir bez maksas!
  13Kāda ir biļetes cena un kas tajā ietilpst?
  Līdz 13. janvārim biļešu cenas:
  Divu dienu biļete (3. un 4. aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)

  No 14. janvāra biļešu cenas:
  Pirmā diena (3.aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)
  Otrā diena (4.aprīlis) - 95 EUR (ar PVN)
  Divu dienu biļete - 165 (ar PVN)

  Ņem vērā, ka pēc 13.janvāra cena būtiski pieaugs! Īpašais cenu piedāvājumu uzņēmumiem meklē šeit!
  *Biļešu tirdzniecība norisinās caur Biļešu Paradīzi.

  Vienas biļetes cenā ietilpst:

  -Dalība notikumā, lekcijas, meistarklases
  -4. Aprīļa dienā trīs zāles, kopā ap 30 runātājiem un ekspertiem
  -Ekspozīciju dalībnieku stendi, pirts un ledus vannas apmeklējums
  -​Ģimenēm draudzīgs: Vecāku pavadībā bērniem līdz 17 g.v. ieeja bez maksas

  Īpašs piedāvājums uzņēmumiem!
  14Viss par biļetes rezervāciju, saņemšanu un uzrādīšanu
  Tava vieta šajā notikumā būs garantēta tikai pēc rēķina apmaksas veikšanas. Tā kā biļešu apmaksa norisināsies caur Biļešu Paradīzi, iegādāto biļeti saņemsi savā e-pastā un Summit dienā varēsiet uzrādīt gan papīra, gan elektroniskā formātā viedierīcē.
  15Vai iegādāto biļeti var atgriezt vai nodot kādam citam?
  Iegādāto biļeti nav iespējams atgriezt, kā arī mēs neatmaksājam iegādātās biļetes summu, taču vari nodot savu biļeti citai personai, kura vēlas apmeklēt summit.
  16Vai summita norises vietā būs garderobe, kur uzglabāt virsdrēbes, somas un citas mantas?
  Jā, pasākuma vietā būs pieejama garderobe, kur atstāt savas virsdrēbes, taču somas un citas mantas mēs neuzglabājam un neatbildam par nozaudētām vai nozagtām mantām.
  17Vai tiks nodrošināta ēdināšana?
  Uz vietas pulcēsim dažādus sadarbības partnerus, lai Tev būtu iespēja nogaršot gardu kafiju un uzlādēties ar bagātīgām uzkodām, kā arī redzēt inovatīvus produktus.
  18Vai summita laikā notiks filmēšana un fotogrāfēšana?
  Ieejot pasākumā, Tu piekrīti, ka Tevi filmēs un fotogrāfēs pasākuma organizatori, mediji u.c. Arī visiem summita dalībnekiem ir atļauta fotogrāfēšana, filmēšana un uzņemto materiālu publicēšana sociālajos tīklos.
  19Vai varu iesaistīties summitā kā runātājs, atbalstītājs, sponsors, brīvprātīgais?
  Jā, esam atvērti visām no šim iespējām. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā hackers@biohacking.lv!
  20Kā ar mums var sazināties?
  Tālrunis: +371 26006622 (Māris Žunda)
  E-pasts: hackers@biohacking.lv
  Vai sazinies, izmantojot saziņas formu mūsu mājaslapā, kas atrodama šeit!
  21Vai Summit laikā būs pieejama tulkošana?
  1. Summit dienā tulkošana no angļu valodas uz latviešu valodu būs pieejama, par 2.Summit dienu vēl informēsim. Ja vēlies iegādāties pasākuma biļeti un Tev tulkošana būs nepieciešama, raksti mums uz e-pastu - hackers@biohacking.lv

  Together with us